Quines són les Mides òptimes de les imatges a compartir per Instagram

Instagram té diferents tipus de publicacions, per tan diverses mides d'imatge per a les publicacions. No n'hi ha cap que sigui millor que una altra, això dependrà del contingut de la imatge. Complir amb les dimensions mínimes ens ajudarà a fer que les nostres publicacions tinguin la definició òptima i siguin llegibles al 100%.

Les dimensions òptimes per a les imatges i vídeos que publiques a Instagram

Les dimensions de les imatges a publicar a Instagram fa referència a la resolució de la imatge, l’amplada i l’alçada mesurades en píxels, perquè tingui la qualitat òptima a la plataforma.

Per altra banda, tenim la forma de la publicació que es mesura en la relació d’aspecte:

 • 1:1 quadrat
 • 9:16 rectangle vertical
 • 16:9 rectangle horitzontal

Aquí teniu un desglossament de mides d’imatge ideals per a cada tipus de publicació.

Mida per a les imatges publicades al feed d’Instagram

Les publicacions d’Instagram, siguin imatges o vídeos, tenen la mateixa amplada sempre: 1.080 píxels. Les variacions vénen donades en l’alçada de la imatge com veiem a la taula següent:

 • Publicacions quadrades, òptimes per a qualsevol contingut simètric: 1.080 x 1.080 píxels (1:1)
 • Publicacions horitzontals, ideals per a paisatges: 1.080 x 566 píxels (16:9)
 • Publicacions verticals, ideals per compartir retrats: 1.080 x 1.350 píxels. (4:5)

Si mirem el feed del nostre perfil d’Instagram, on es veuen totes les nostres publicacions, la previsualització de les imatges és igual. Aquesta relació d’aspecte 1:1 respon a les dimensions de 1080×1080 píxels. És a dir, si les vostres imatges verticals inclouen text i voleu que es llegeixi des del feed, col·loqueu aquests texts dins d’un requadre centrat.

Mida per a les publicacions de vídeo al feed d’Instagram

Igual que les imatges, les publicacions de vídeo al teu feed d’Instagram tenen una amplada de 1.080 píxels. L’alçada del vídeo dependrà d’on vulguis posar el focus del contingut segons:

 • Vídeos quadrats, ideals per al contingut simètric: 1.080 x 1.080 píxels (1:1)
 • Vídeos horitzontals, ideals per a paisatges: 1.080 x 566 píxels (16:9)
 • Vídeos verticals, ideals per compartir retrats: 1.080 x 1.920 píxels. (9:16)

Cal tenir en compte que la durada permesa dels vídeos com a publicacions del feed és d’un màxim de 60 segons. Per sobre d’aquesta durada, el vídeo només es podrà compartir com a IGTV.

Tant les imatges com els vídeos publicats al feed, si formen part d’un carousel, les dimensions de tots els ítems del carousel es definiran en funció del primer ítem seleccionat. Si la primera imatge és horitzontal, la resta d’imatges i vídeos del carousel tindran la mateixa resolució.

Mida ideal dels Stories publicats a Instagram

Els Stories d’Instagram ocupen la pantalla completa del telèfon. Tenen una relació d’aspecte de 9:16, és a dir que són més alts que amples.

 • La resolució en píxels ideal per als Instagram Stories és de 1.080 x 1.920 píxels (9:16)

Si dissenyeu els vostres Stories heu de mantenir un marge de 250 píxels tant a la part superior com inferior. Aquest són els espais on apareix la informació del perfil i els elements d’interacció quan l’Storie s’ha publicat.

Mida ideal per als Instagram Reels

Els Reels d’Instagram només tenen un format, vertical. Totes les parts que vulguis gravar per al Reels tindran una orientació vertical.

 • Les dimensions dels Reels són de 1080×1920 px (9:16)

Els Reels que comparteixis també a la teva graella del perfil, igual que he comentat amb les publicacions verticals, es veuran en quadrat (seguint la base de 1080×1080). Qualsevol seguidor que miri específicament aquella publicació, veurà el vídeo verticalment i amb la mida completa.

Per a totes les imatges per sota d’aquestes proporcions, Instagram les redimensionarà per arribar als mínims requerits. En aquests casos, pot ser que la teva imatge tingui poca definició, és a dir que es vegi pixelada. A la vegada, l’algoritme d’Instagram detectarà menys interacció amb les teves publicacions, per tant les mostrarà menys.

Instagram, entre altres dades, interpreta els tipus de publicacions amb les quals interactuem i determina quines publicacions suggereix al feed de cada usuari.

Com a conclusió, et recomano combinar tots els tipus de publicacions per augmentar les possibilitats d’aparèixer a més usuaris. A la vegada, tu mateix seràs conscient de quins tipus de publicacions funcionen millor per al teu públic.