Què són el SEO, SEA, SEM, SMO, SMA i SMM

El màrqueting són totes aquelles estratègies de promoció de contingut. En màrqueting digital entren tot un munt de factors i variables basades en internet com a mitjà de comunicació que t'explico en aquesta publicació.

Les tècniques de màrqueting digital més populars: SEO, SEA, SEM, SMO, SMA I SMM

El màrqueting digital són totes aquelles estratègies de promoció de contingut en format digital basades en internet com a mitjà de comunicació. Parlem de comunicació. No són només anuncis, sinó també la generació de contingut informatiu i rellevant

Els principals avantatges del màrqueting digital són:

  • Possibilitat de connectar amb tot el món
  • Possibilitat de focalitzar l’audiència en segments molt concrets
  • Traçabilitat de l’abast i la interacció generada per cada acció
  • Mesurament de l’impacte i interès generat segons l’objectiu de l’acció

El màrqueting digital engloba diferents estratègies que posen el focus de les seves accions en suports concrets que en garanteixen la comunicació:

Màrqueting en cercadors (Search Engine marketing – SEM):

El màrqueting de motors de cerca es basa en l’art com a ciència d’aconseguir trànsit, gratuït i de pagament, al vostre lloc web provinent des dels cercadors com són el Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, etc.

El màrqueting en cercadors són totes aquelles accions que augmenten la visibilitat de la teva pàgina web i material online a través dels cercadors mitjançant les activitats d’optimització d’indexació del contingut que aporten el trànsit gratuït i totes les activitats de promoció de pagament.

Màrqueting en cercadors (SEM) = Optimització per als motors de cerca (SEO) + Publicitat en els motors de cerca (SEA)

Optimització per als motors de cerca (SEO) són totes aquelles activitats que aporten trànsit gratuït al teu web des dels motors de cerca.

Es tracta d’optimitzar el contingut generat, per exemple promovent les paraules clau, perquè els motors de cerca el detectin com a resultat rellevant sempre que un usuari faci una consulta relacionada a qualsevol motor de cerca. La llista de resultats proporcionada pel cercador són ordenats pel motor de cerca de manera orgànica, seguint els criteris de l’algoritme que prioritza la rellevància entre contingut i perfil d’usuari.

Els usuaris solen visitar els llocs web que es troben a la part superior de la primera pàgina.

Publicitat en motors de cerca (SEA) són totes aquelles activitats que aporten trànsit de pagament al teu web provinent dels motors de cerca.

Es tracta de fer publicitat als motors de cerca apareixent com a resultat destacat. Existeixen dues opcions d’anuncis als cercadors:

  1. Crear una campanya de promoció a les pàgines de resultats del motor de cerca (SERP).
  2. Llançar una campanya d’anuncis promoguda per diferents suports dels motors de cerca com aplicacions, altres pàgines web com blogs, mapes, etc.

Google és el cercador amb més usuaris i la suite d’eines per a la publicitat més utilitzada.

Màrqueting a les xarxes socials (SMM):

El màrqueting de xarxes socials basa les seves accions a rebre trànsit orientat (gratuït i de pagament) al vostre lloc web des de plataformes com: Instragram, Facebook, Twitter, Linked In, YouTube, Pinterest, etc.

Es tracta d’augmentar la visibilitat a les xarxes socials mitjançant la publicació en tots els formats permesos per cada plataforma en benefici de la interacció per aconseguir visites a la web, siguin gratuïtes o de pagament.

Social Media Marketing (SMM) = Social Media Optimization (SMO) + Social Media Advertising (SMA)

Optimització de xarxes socials (SMO) són totes aquelles activitats que aporten trànsit gratuït al teu web des de les xarxes socials.

Es tracta de gestionar la imatge i reputació d’un perfil en línia a les xarxes socials per aconseguir visites a la pàgina web. Cada plataforma social ofereix uns formats per a la publicació d’estats i novetats i la participació en grups de debat que promouen la interacció dels seguidors per transformar-los en clients potencials.

Publicitat a les xarxes socials (SMA) són totes aquelles activitats que aporten trànsit de pagament al teu web provinent de les xarxes socials.

Es basa en la creació d’anuncis en les plataformes publicitàries de les xarxes socials on hi ha presents els teus clients objectiu. Com a anunciant, pagues diners per mostrar els teus anuncis als usuaris de la xarxa social i obtenir interacció amb l’activitat de la teva empresa.

El màrqueting digital és un dels mitjans digitals més grans, més rendibles amb abast mundial i infinites possibilitats de segmentació. Aquí tens una visió general del màrqueting digital, les formes són moltes i variades començant pels motors de cerca i el màrqueting en xarxes socials, passant pel correu electrònic i el contingut interactiu.