Renowa

Solar Power

Amb Renowa Solar Power hem col·laborat en diferents produccions audiovisuals a vista de drone.

Com a valor afegir del seu servei, la companyia instal·ladora de panells solars fica a disposició del seu client un clip audiovisual com a testimoni.

Vam fer un vídeo test que es va convertir en una constant imprescindible.

El client final, en el 90% de les ocasions, comparteix aquest vídeo com a publicació a les seves xarxes socials. Alguns també l’aprofiten com a reproduccions en pantalles (en estands de fires i al hall de l’empresa.