CardinalTech.io

From ideas to innovation

Aquest projecte és un cas d’èxit d’una one single page per una companyia diferent. Dedicats a oferir solucions per a la innovació, CardinalTech ens demana una pàgina web per presentar-se i posicionar-se tot i no tenir un sector concret.

Contacten amb nosaltres amb el contingut clar i definit, el que va facilitar molt la feina de disseny

Una sola pàgina amb tota la informació necessària.

L’empresa requeria una pàgina web simple i neta. Amb la informació necessària per explicar allò impossible d’explicar.

Amb aquesta idea i distribució de contingut clara vam optar per jugar amb l’animació de la pàgina:

  • Logotip que segueix el moviment de l’scroll down.
  • Serveis que es presenten en passar el cursor del ratolí per sobre.
  • Portfoli amb detall expandible en passar el ratoli per sobre.

L’èxit de la pàgina, les seves animacions

El següent pas va ser el disseny gràfic dels elements que vestirien la pàgina. Sense prendre protagonisme ni distreure el visitant del què és realment important, el contingut.